Kalite Politikası

 

 

 

       RADKOR EĞİTİM ÖĞRETİM SAĞLIK ÜRÜNLERİ ENERJİ ELEKTRİK ELEKTRONİK ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ve Radkor Personel  Dozimetre Sistemleri Laboratuvarının bünyesinde  imkanlar  elverdiğinde talepte bulunan diğer kuruluşların ihtiyaç duyduğu deneyleri, iyi mesleki ve teknik uygulama ile kaliteli hizmet anlayışını ön planda tutarak gerçekleştirmek laboratuvarımızın taahhüdü altındadır.

       Bu doğrultuda oluşturduğumuz yönetim sisteminin amacı verdiğimiz hizmetin hızlı, hatasız ve kesin olmasını güvence altına almaktadır.

       Bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik, laboratuvarımızın temel ilkeleridir. Radkor Personel Dozimetre Sistemleri Laboratuvarı olarak, deney hizmetini, her zaman müşteri ile mutabık kalınan şartlarda ve öncelikle uluslararası kabul görmüş metotlarla, ISO 17025 standardına uygun olarak vereceğimizi taahhüt ederiz.

        Yukarıda  anılan  ilkelerin  ışığında  laboratuvarda  ISO 17025’e  uygun  bir  yönetim  sistemi oluşturulmuş, standardın öngördüğü başta Kalite El Kitabı olmak üzere dokümanlar yayınlanarak uygulamaya konulmuştur. 

        Deneylere  katılan  tüm  personelin,  bu  dokümanları  öğrenmeleri  ve  deney  çalışmalarını  bu dokümanlarda yazılı politika, usul ve esaslara göre   yürütmeleri zorunludur.