OSL Dozimetre Hakkında

 

  Neden BeOSL?

 

BeO optik duyarlılığı fazladır, daha doğru doz ölçüm imkanı verir.                                                 

BeO in en büyük avantajı, diğer OSL dozimetrelerde kullanılan kristallere oranla çok daha düşük foton enerji bağımlılığıdır.

Etkin atom numarası sayesinde, neredeyse dokuyla birebir eşdeğerdir.

Yüksek doz duyarlılığına sahiptir.

Boyutları oldukça küçüktür.

Diğer pasif dozimetre materyallerine göre mekanik dayanıklılığı yü

ksektir. 

Mevcut özellikleri BeO kristalini; tıbbi, kişisel dozimetrive çevresel dozimetri uygulamalarında mükemmel seçim haline getirmektedir. 

 

 

 

OSL SİSTEMİ AVANTAJLARI

 

 

 
 

Pek çok geometrik şekilde kullanıma uygundur,

Noktasal doz ölçümleri için küçük boyutta yapılabilirler,

Ekonomiktir,

Kalibrasyon ve taşımaya bağlı olarak kısa sürede ve kolayca doğru son

uç okurlar,

Doku eşdeğeri iyidir,


Foton algılamasında doğruluk payı yüksektir,

Geniş doz aralıkları ölçülebilir,

Tekrar kullanılabilir,

Beta fotonların algılamasında iyi sonuç verir,

Yazılım aracılığıyla doz seviyelerinin bilgisayar ortamında kolay kaydına izin vermektedir,

Sonuç elde etmek için herhangi bir kimyasal veya karanlık oda gibi işlemlere ihtiyaç bulunmamaktadır,

Sıcaklık , nem gibi çevresel koşullara dayanıklıdır,

Sağlamdır, kolayca hasar görmez,

Kullanıcıda herhengi bir vücut bölgesinde kullanıma uygundur,

     

 

 

      

 

 

Dozimetrik madde

Zeff

(hedef madenin etkin atom numarası)

(Doku eşdeğerliliğine olan yakınlığı)

Bağıl Enerji Cevabı

30Kev/1.25MeV

Quartz

10.2

2.57

Feldspar

10.5

2.50

Zircon

16.2

5.7

Al2O3

10.2

2.5-3.5

CaF2(MBLE)

16.3

13-15

CaSO3

15.3

10-12

BeO

7.13

1.4