Talimatlar


Lütfen kendi sağlığınız ve güvenliğiniz için kişisel dozimetrelerinizi aşağıdaki talimatlara uygun şekilde kullanmaya dikkat ediniz. 

Dozimetre Kullanma Talimatı için tıklayınız. 
Referans Dozimetre Kullanma Talimatı için tıklayınız. 
Yüzük Dozimetre Kullanma Talimatı için tıklayınız.