Dozimetri Laboratuvarımız

Türkiye’de profesyonel olarak kişisel dozimetri hizmeti vermeyi hedef edinmiş öncü firmalardan biri olan Radkor Personel Dozimetre Ölçüm ve Değerlendirme Laboratuvarı; X-ışını, gamma ve beta radyasyon tipleri için vücut eşdeğer doz Hp(10), cilt eşdeğer doz Hp(0.07) ve göz eşdeğer doz Hp(3) hakkında bilgi veren OSL dozimetreler kullanarak doz ölçümlerini gerçekleştirmektedir. Farklı radyasyon alanlarında çalışan müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla laboratuvarımız yaka dozimetre, yüzük/bilek dozimetre ve göz (lens) dozimetre olmak üzere 4 farklı dozimetre çeşidi ile hizmet vermektedir. Bu hizmet bir yıl süresince 6 periyottan oluşmaktadır. Bu periyotlar sonunda müşterilerden laboratuvarımıza ulaşan dozimetreler uzmanlarımız tarafından dozimetre okuyucu cihazlar ile değerlendirilir ve merkezi yazılım programımız ile raporlaması gerçekleştirilir. Tarafımıza daha önceden bildirilen Radyasyondan Korunma Sorumluların e-mail adreslerine değerlendirmesi tamamlanmış dozimetlerin sonuç raporları otomatik olarak gönderilir. Aynı zamanda kurumlar web sitemizin doz takip sisteminden online olarak kurum doz sonuç raporlarına erişebilmektedirler. Raporlama aşamasında eş zamanlı olarak personellere ait doz sonuçları TAEK’in Merkezi Doz Kayıt Sistemi’ne aktarılmaktadır. Bu işlem sırasında MDKS tarafından personel bilgisi hata mesajı tarfımıza ulaştığında Radyasyondan Korunma Sorumluları ile irtibata geçilerek bilgilerin doğrulaması istenilmektedir.