Dozimetri Hizmet Adımları

 

1)Dozimetre İstek Formu Doldurma;

www.radkor.com web sitemizden veya RADKOR’dan temin edilebilen, Dozimetre İstek Formu kullanıcı sayısı kadar doldurularak RADKOR’a ulaştırılır ve ilk başvuru gerçekleştirilir.
 

2)Dozimetrelerin Kullanıcıya Ulaştırılması;

RADKOR Dozimetre Kabul Biriminde sisteme eklenen Dozimetre İstek Formları neticesinde, formdaki isimlere göre düzenlenen dozimetreler dağıtım listesi, kullanma talimatları ve geçmiş periyot raporları (varsa) ile birlikte kullanıcılara kargo ile gönderilir.
 

3)Kullanılan Dozimetrelerin Kurumumuza Gönderilmesi;

2 aylık kullanım periyodu sonunda kullanımı tamamlanan dozimetreler teslim tutanağı ile birlikte değerlendirilmek üzere RADKOR’a gönderilir.
 

4) Dozimetre Değerlendirilmesi ve Raporlanması;

Doz ölçümü tamamlanan dozimetrelerin her bir kullanıcıya ait Dozimetre Servisi Değerlendirme Raporları hazırlanır ve Personel Dozimetre Veri Sistemine yüklenir.
 

5)Doz Sonuçlarının Kullanıcıya Ulaştırılması;

Kullanıcılar istedikleri periyoda ait doz rapor sonuçlarına, www.radkor.com web adresimizden T.C. ve şifre girerek ulaşabilmektedirler. Aynı zamanada sonuçlar TAEK MDKS sistemine aktarılır. Ayrıca, bir sonraki dönemde Dozimetre Servisi Değerlendirme Raporları ıslak imzalı olarak kargo ile kullanıcıya gönderilir.
 

6) Yeni Periyot Dozimetrelerin Kullanıcıya Ulaştırılması;

2 aylık kullanım periyodu sonunda kullanıcıya yeni periyot dozimetreler gönderilir ve kullanıcılardan eski periyoda ait dozimetreleri laboratuvarımıza göndermeleri istenir.
 

7) Kullanım Sonlandırılması;

2 aylık kullanım periyodu sonunda kullanıcıya istek doğrultusunda Kullanımı Sonlandırma Formu gönderilir.