Elektronik Dozimetre

 

 
Ecotest CARD
(Personel gama radyasyon dozimetre DKG-  21)

 
 
Özellikler:

- Tek başına veya kişisel dozimetre kontrol otomatik sisteminin içinde kullanabilirsiniz.

- Geçici olmayan bellekte gerçek zamanlı referans ile doz birikimi geçmişi depolama.

- Infrared portu üzerinden bilgisayara doz birikimi geçmişi transferi.

- Tüm birikmiş veri okunana kadar dozimetri modu sayesinde güç kilitleme.

- Gama radyasyonu EDO(eşdeğer doz oranı) ve ED(eşdeğer doz) eşik seviyeleri kontrol tuşları ile bilgisayar ya da elle yardımı ile programlama.

- Bilgisayar komutu yardımıyla kesin endikasyon modları engelleme.